Činnost jsme v roce 2018 trvale ukončili. Děkujeme všem, kteří pomáhají jak materiálně, tak finančně zvířatům.


Soukromé zařízení pro zvířata Minaret se zabývalo dvěma činnostmi. Za prvé vyhledávání a péče o opuštěné psy a kočky z obcí a měst nebo vyhozená, opuštěná či uvázaná zvířata u útulku. Za druhé zajištění neomezeného provozu Penzionu pro zvířata Minaret, ve kterém šlo o přechodné ubytování psů a koček, jejichž majitelé odjíždí na dovolenou, pobývají v nemocnici, v zahraničí a podobně.

Profesionální péčí o zvířata jsme se zabývali již od roku 1994, kdy jsme přijali našeho prvního svěřence. Možnosti jsme postupně rozšiřovali a obnovovali, dle našich finančních a časových možností.

Činnost jsme ukončili v roce 2018 a nemáme nástupce.

Aktuální informace o dění v útulku ani o případných svěřencích a zvířatech v nouzi neprovozujeme a pokud sledujete jakýkoliv kanál tvářící se jako "Domov pro zvířata Minaret", jde o profil, který není v naší správě.


Původní internetovou prezentaci jsme se rozhodli zřídit především jako další možnost hledání domova našim svěřencům. Přiklonili jsme se k variantě nenáročných až minimalistických stránek, které jsou častěji a snadněji aktualizovány. Myslíme si, že není důležité, jak naše stránky "vypadají" (jestli na nich něco bliká, jsou zde atraktivní fotky, či úžasná grafika), ale jaké jsou (co je jejich obsahem). Hlavně aby byly našim svěřencům ku prospěchu a prezentovaly především je.

Funkční verze prezentace je v provozu od srpna 2003. Bohužel nemáme prostředky a čas na "on-line" provoz stránek, takže i nadále budou prováděny aktualizace přibližně v intervalu 7 až 30 dní. Děkujeme za pochopení.

Tyto stránky přestaly být aktualizovány v roce 2012.

© všichni Nunvářovi 2003 - 2012.