Děkujeme všem, kteří pomáhají jak materiálně, tak finančně zvířatům v našem zařízení.


Soukromé zařízení pro zvířata Minaret se zabývá dvěma činnostmi. Za prvé je to vyhledávání a péče o opuštěné psy a kočky z obcí a měst nebo vyhozená, opuštěná či uvázaná zvířata u útulku. Za druhé zajištění neomezeného provozu Penzionu pro zvířata Minaret, ve kterém jsou na přechodnou dobu ubytováváni psy a kočky, jejichž majitelé odjíždí na dovolenou, pobývají v nemocnici, v zahraničí a podobně.

Profesionální péčí o zvířata se zabýváme již od roku 1994, kdy jsme přijali našeho prvního svěřence, a postupně ji rozšiřujeme a obnovujeme, dle našich finančních a časových možností.

Staráme se o práva zvířat.

Aktuální informace o dění v útulku můžete sledovat na Facebooku pod "Domov pro zvířata Minaret".


Internetovou prezentaci jsme se rozhodli zřídit především jako další možnost hledání domova našim svěřencům. Přiklonili jsme se k variantě nenáročných až minimalistických stránek, které jsou častěji a snadněji aktualizovány. Myslíme si, že není důležité, jak naše stránky "vypadají" (jestli na nich něco bliká, jsou zde atraktivní fotky, či úžasná grafika), ale jaké jsou (co je jejich obsahem). Hlavně aby byly našim svěřencům ku prospěchu a prezentovaly především je.

Funkční verze prezentace je v provozu od srpna 2003. Bohužel nemáme prostředky a čas na "on-line" provoz stránek, takže i nadále budou prováděny aktualizace přibližně v intervalu 7 až 30 dní. Děkujeme za pochopení.

© všichni Nunvářovi 2003 - 2012.