Adopce na dálku

Zařízení je od roku 2018 trvale bez nástupce uzavřeno. Děkujeme všem za dosavadní pomoc a přízeň.